Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

TEKTEK02

Vattenkraft

Österåkers gymnasium, Österåker · Senast uppdaterad: 4 mars 2022

Du ska förklara hur vattenkraft fungerar med hjälp av ord och illustrationer

Detaljerad information finna i Teams under Uppgifter


Följande vill jag att du ska belysa​ men lägg till andra områden efter behov

 • energislagets möjlighet att vara förnyelsebart,
 • kraftöverföring​
 • verkningsgrad​
 • friktion, finns i flera olika delar​en
 • energiförluster​
 • energiomvandlingen i hela systemet från källa till distribution av el​
 • energislagets betydelse i samhället i dag och i framtiden. Här är det bra att redovisa möjligheter att effektivisera och utveckla. Det finns pågående forskning kring detta.​

 

Några saker att tänka på är:​

 • motstridiga intressen såsom till exempel hänsyn till närmiljö mot hela samhällets behov,​
 • miljöbelastning när anläggningen med alla dess delar skapas,​
 • underhåll och​
 • livslängd för systemet/anläggningen.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Vattenkraft
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter