Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 4

Tio små kompisböcker

Glädjens Förskola - Borgunda, Glädjens förskolor · Senast uppdaterad: 4 mars 2022

Tio små kompisböcker baserade på barnkonventionen.

Varför/mål/syfte

Vårt arbete med kompistema syftar till att ge barnen strategier som de kan använda i det sociala samspelet, samt att de får förståelse för vikten av att ta hänsyn och visa empati för varandra.

Vi vill skapa en "Vi" grupp med mycket glädje, skratt, förståelse och att vi alla är olika.

Vårt mål är att ge barnen möjlighet att utveckla metoder för att på ett bra sätt kunna:
 
 • Prata om när något känns fel
 • Lyssna på varandra och komma överens
 • Dela med sig
 • Samarbeta
 • Vänta på sin tur
 • Säga förlåt
 • Visa känslor
 • Sprida glädje
 • Säga stopp
 • Lugna ner sig 

   

Vad/ När/ Vem/ (Prioriterat område för dokumentation)

Vad: Stimulera barnens samspel, utveckla deras förmåga att bearbeta konflikter och respektera varandra.
När: Vid temasamling och olika projekt i verksamheten.
Vem: Pedagoger och barn

Hur/metod (Olika sätt vi valt att dokumentera på)

Genom att återkommande ha samtal om hur man är en bra kompis.

Vi använder oss av temasamlingar kopplade till "Tio små kompisböcker", samt tar tillvara på de situationer och tillfällen som uppstår i barnens vardag i verksamheten.

Vi kommer att använda oss av våra handdockor, kanin och igelkott, för att skapa intresse och använda olika dialoger och dramatisera för att få gemensamt fokus och en meningsfull undervisning.

Dela in barnen i mindre grupper i för diskussioner och skapande verksamhet. Vi planerar minst två lärtillfällen varje vecka.

Vi dokumenterar på unikum och material som barnen skapar.

 

Utvärdering

 

 Juni 2022

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback