Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F

Rymden

Gullbrandstorpsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 4 mars 2022

Lyser månen? Vilken är vår närmsta granne i rymden? Vad har vi för tankar om stjärnor och planeter?

Vad ska jag lära mig?

 • Kunna namnge några planeter.
 • Varför är det dag och natt.
 • Hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra. 

 

Hur ska jag lära mig?

Du kommer att få:

 • Titta på film om rymden. 
 • Skriva/rita om rymden
 • Läsa böcker om rymden. 
 • Sjunga, dramatisera och skapa.
 • Diskutera i klassen och lära oss av varandra.
 • Använda digitala verktyg.

 

Vi avslutar med:

 • Redovisa en av planeterna i solsystemet. 
 • Kahoot om Rymden.

 


Läroplanskopplingar

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och

Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.

Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback