Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7

Novell

Domnarvets skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 31 mars 2022

Du kommer att få lära dig hur en novell är uppbyggd, läsa olika noveller och svara på frågor kring novellernas innehåll. Du kommer också att få skriva ett valfritt slut på en novell och skriva en helt egen novell. Arbetsområdet innehåller läsning av noveller, diskussioner, genomgångar av vad en novell ska innehålla och uppgifter kopplat till dem. Området avslutas med ett läsförståelseprov (en novell med frågor till) och att skriva en egen novell utifrån temat Utanförskap.

Pedagogisk planering år 7 SVA                                  Vecka 11-15 + 17-19

Konkretisering av mål

Du ska känna till en novells uppbyggnad och visa att du förstått novellens struktur genom att själv skriva en novell. Förutom att känna till hur en novell är uppbyggd bör du tänka lite extra på hur du använder direkt anföring (prat i text), hur du använder skiljetecken i berättande text och dela in novellen i lämpliga stycken. 

 

Arbete

Du kommer att få lära dig hur en novell är uppbyggd, läsa olika noveller och svara på frågor kring novellernas innehåll. Du kommer också att få skriva ett valfritt slut på en novell och skriva en helt egen novell. Du kommer tillsammans med de andra i gruppen se en filmatisering av en novell och diskutera filmens innehåll. Du kommer också få respons och ge respons på dina klasskamraters tankekartor (förarbete) inför skrivandet av den egna novellen. 

Novellrecept

  • Texten är kort 
  • Koncentrerad till en händelse med tillbakablickar för perspektiv
  • Få personer
  • Skrivs oftast i tredje-person
  • Kortfattad beskriven miljö
  • Utspelas under kort tid
  • Parallellhandling förekommer ofta
  • Inre monolog är vanligt
  • Handlingen börjar ofta mitt i handlingen - in medias res
  • Slutet innehåller en knorr eller poäng

Tips + Instruktioner

Svenska - Gestaltande beskrivning (binogi.se)

Svenska - Novell: Exposition, karaktärer, berättelse och situation (binogi.se)

Svenska - Novell: Konflikt och upplösning (bionogi.se)

Svenska - Komma igång med skrivandet (binogi.se)

Svenska - Bearbeta din text (binogi.se)

Malin B som i Berättarperspektiv - YouTube

 

 

 

 

Redovisning

Du visar att du förstått olika novellers innehåll genom att svara på frågor, du skriver ett valfritt slut på en början till en novell och slutligen skriver du en helt egen novell utifrån din tankekarta.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din novells struktur, innehåll och språk. Jag kommer också att bedöma din läsförståelse och ditt engagemang i de muntliga diskussionerna kring novellerna. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kopia av SVA Matris åk 7-9 Domnarvets skola
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback