Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

2

Typiskt teknik

Råbergsskolan, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 5 mars 2022

Vi utgår från serien Typiskt teknik i arbetet att förstå samband mellan teknik, samhälle, människa och miljö. Vi ökar förståelsen för olika begrepp och sammanhang. Vi undersöker och analyserar olika tekniska lösningar, hur de påverkar oss och hela vårt samhälle.

 Du ska

 • Kunna följa en beskrivning.
 • Känna till några föremål i vardagen och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Känna till hur några föremål i vardagen har förändrats över tid.
 • Känna till några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

 Undervisning

 • Vi kommer att se korta filmklipp.
 • Diskutera om teknik och tekniska lösningar.
 • Lära oss om teknikens arbetssätt.
 • Se hur teknik härmar naturen.
 • Dokumentera i form av enkla skisser, bilder och texter.

 Bedömning

     Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • följa en beskrivning.
 • ge exempel på olika tekniska lösningar och hur de har förändrats över tid.
 • ge exempel på "vardagsteknik" och hur det är anpassat efter våra behov.
 • använda begrepp och samtala om tekniska lösningar.

Läroplanskopplingar

Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback