Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Matematik åk 7 - Bråk och procent

Kämpetorpsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 15 april 2022

I det här området kommer du att få arbeta med att förstå vad som menas med bråk i matematiken. Bråk används bland annat när man vill ange en andel. Andelar kan anges på flera olika sätt bland annat som bråk och procent. Ordet procent betyder hundradel eller per hundra och är på sätt och vis också ett bråk. Tecknet % började användas redan på 1400-talet i Italien. Där och då så skrevs procent som per cento; hundra heter nämligen cento på italienska. I vårt vardagsliv kommer vi ständigt i kontakt med procenträkning och prisjämförelser. I affären, på banken, vid avbetalningsköp och i många andra situationer behöver vi kunna handskas med procenträkning.

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer att arbeta med begreppet bråk, addition och subtraktion av bråk, begreppet procent, olika metoder för procentberäkningar samt problemlösning med bråk och med procent.

Hur ska vi arbeta? 

Vi kommer att ha korta genomgångar av begrepp och lösa uppgifter tillsammans. 
Några uppgifter löser vi enligt EPA: först enskilt, sedan parvis och till sist tillsammans.
Du färdighetstränar genom att göra uppgifter i den digitala boken (nokflex.nok.se) och lämnar in läxa i mattehäftet varje vecka.

Det är viktigt att du tränar på att visa hur du tänker.

 

Vad ska du lära dig?

Du ska lära dig att:
- läsa, skriva och använda tal i bråkform
- använda begreppen täljare och nämnare
- läsa, skriva och använda tal i blandad form
- omvandla mellan bråkform och blandad form
- omvandla mellan bråkform och decimalform
- förkorta och förlänga bråk
- jämföra storleken på olika bråk
- addera och subtrahera bråk med samma nämnare
- addera och subtrahera bråk med olika nämnare

- räkna med bråk (beräkna andelen, beräkna delen, beräkna det hela)
- omvandla mellan bråkform, decimalform och procentform
- räkna med procent (beräkna andelen, beräkna delen, beräkna det hela)
 

Hur ska du visa att du lärt dig?

Genom att aktivt delta på lektionerna.
Genom att visa hur du tänker när du löser uppgifter.
Du kommer att skriva två delprov och ett prov på hela kapitel 3.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter