Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Procent 7B (v. 11-14)

Sturebyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Under detta avsnitt kommer eleverna att få lära sig: - Beräkna hur mycket en viss procent av något är - Göra beräkningar med höjning och sänkning i procent - Beräkna hur många procent en andel är - Förstå och använda procent vid jämförelser - Uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform - Beräkna hur mycket 100% är.

Observera att ändringar kan komma att ske. För en uppdaterad planering se OneNote. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Prov Procent