Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

1

Olles skidfärd åk 1

Vallhovskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 21 mars 2022

Med sagan om Olle kommer vi att jobba med vatten i alla dess former. Vi kommer att jämföra hur saker såg ut förr med hur de ser ut nu. Vi kommer att jobba med många olika begrepp och hur språket har förändrats. Vi kommer att skriva och läsa.

 

Olles skidfärd

Med sagan om Olle kommer vi att jobba med vatten i alla dess former. Vi kommer att jämföra hur saker såg ut förr med hur de ser ut nu. Vi kommer att jobba med många olika begrepp och hur språket har ändrats över tid. Vi kommer att träffa på en hel del djur som trivs på nordliga breddgrader. Vi kommer att prata om hur vi kan påverka vårt klimat.

Barnen skall lära sig om vattnets kretslopp. Hur saker och språk förändrats. Hur vi kan ta hand om vår planet. Lära sig att skapa i olika material. Undersöka olika former. Lära sig mer om klimatet och om djuren i norr.

Syftet med projektet är att visa att allt är föränderligt och att vi som individer ständigt är med och påverkar utvecklingen.

Det vi ska göra är: 

Vi kommer att läsa boken Olles skidfärd på helskärm och kolla på bilderna. Eleverna kommer att få en varsin bok att klistra in sina bilder. Under dessa bilder ska eleverna skriva två meningar som har med bilderna och boken att göra. 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

Matriser i planeringen
Olles skidfärd åk 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback