Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

Vecka 10 Blåklockan Rymden

243721 Förskolan Vårbergsvägen 64, Stockholm Skärholmen · Senast uppdaterad: 8 mars 2022

Skärholmens verksamhetsidé: Skärholmens förskolor vill vi vara nyfikna på varandra och vår omvärld. I mötet med barnen vill vi vara engagerade, kunniga och medvetna. Barn ska både enskilt och i grupp få möta en verksamhet som utgår från grundläggande demokratiska värderingar. Vi vet att barn som känner trygghet vågar vara nyfikna på sin omvärld och får genom det möjlighet att nå sin fulla potential.

Planering - Vart ska vi? Hur gör vi? 

Vad tar vi med oss från reflektionen inför planeringen av den kommande veckan?

Att tänka noga och gå igenom material innan vi sätter igång. 

Vad ska vi göra?

 

  1. Fortsätta arbetet med att bygga solsystemet med tidningspapper och tapetklister.
  2. Fortsätta med bildpromenader/högläsning av de böcker som ingår i "språkutvecklande" paket som passar just vårt projekt.
  3. Fortsätta att lyssna och titta på rymdsånger/rymdfilmer.

Ha rolig, skaparglädje och att befästa och fördjupa barnens kunskaper om Rymden.

Att barnen utvecklar sitt ordförråd.

Att barnen leker och kommunicerar.


Vilka mål ska vi arbeta mot? 

Språk och kommunikation.

Hur ska vi göra det? (genomförandet) Arbetssätt? Plats, material?

Skapande aktiviteter i smågrupper.

Tidningspapper, tapetklister och ballonger. Lärplatta, högtalare

Fånga barns tankar och språk.

Dokumentation - vad ska vi dokumentera? Bestäm fokus för dokumentationen under planeringen. 

Fokus på barnens kommunikation och frågor.

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback