Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

1 - 9

Instrumentkännedom och musikstilar, åk 8 vt22

Kista grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 31 mars 2022

Vi lär känna olika instrument, deras namn, sound och funktion. Vi lyssnar också på och lär oss om olika genrer. Vi arbetar med detta under v.10-14 och avslutar med ett prov innan påsklovet.

 

 


Läroplanskopplingar

Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.

Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.

Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.

Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.

Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.

Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.

Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.

Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.

Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.

Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.

Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

Dessutom kan eleven med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

Matriser i planeringen
Genrer och instrumentkunskap
Uppgifter
presentation av olika instrument (prezi)
Musikoteket
100 years of rock
Kahoot och länkar till instrument
Kahoot, genrer
musikstilar, inventering
Tonbildning på olika instrument
Info om olika genrer
Orkesterinstrumenten
Provet
Musikspel.se
Musikhistoria, KP
Timeline most popular music
Gör din egen presentation
Dansstilar
Instrument och funktion

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback