Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

5

Geografi Europa åk 5 21/22

Gånghesterskolan, Borås Grundskola · Senast uppdaterad: 8 mars 2022

Europa

MÅL Europa

Hur jobbar vi?

Vi arbetar med kartstudier, ser faktafilmer, läser om länder i Europa, föreläsningar kring hur jordytan förändras av naturen själv och av människor, jämför länder och tittar på var människor bor och inte bor i Europa. Vi studerar klimat och miljö i olika delar av Europa. 

Bedömning: 

Jag kommer att bedöma hur aktiv du är på lektionerna. Du bedöms på läxförhör, duggor och med ett prov i slutet av området. Du kommer att få göra presentationer om olika länder i Europa.


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Matriser i planeringen
Geografi Europa
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback