Skolbanken Logo
Skolbanken

Grovplanering för åk3 fritids Vt2022

Vegalyckan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 8 mars 2022

Grovplanering för åk3 fritids Vt2022

Vad: 

Grovplanering Vt. 2022 Jorden & Neptunus

 

Mån: Fri lek ute och inne Ipad

Tis: Fri lek ute kreativt skapande

Ons: Spelhåla /from v 11 småstjärnorna med Catrine & Chris

Tor: Gym med Chris

Fre: Fri lek ute och inne samarbetslekar, film, pingisturnering, OS i Minecraft Atelje med Christofer

 

V2 Tekniklådan med Noar

V3 Tekniklådan med Noar

V4 Makramé Catrine, Spelhåla Christofer

V5 Makramé Catrine, OS med Lars, spelhåla med Christofer och gym

V6 Makramé Catrine, OS Med Lars, spelhåla med Christofer och gym, programmering Scratch Noar

V7 Makrame Catrine, Spa med Catrine, OS med Lars Gym med Christofer, Programmering scratch Noar

V8 Sportlov annat program

V9 kreativt skapande Börjar så sommarfrö med Catrine Fredagar atelje med Christofer tom        - v 22

V10 kreativt skapande  sår frö med Catrine Programmering scratch Noar

V11 Småstjärnorna  sår frö med Catrine  pågår  tom v17

V12 Småstjärnorna

V13 Småstjärnorna

V14 Småstjärnorna

V15          Påsklov  

V15 Småstjärnorna

V16 Småsjärnorna

V17 Småstjärnorna

V18 Småstjärnorna

V19 Småstjärnorna

V20 Småstjärnorna

V21Uppträde med småstjärnorna ”Internationella veckan”

V22 Återkommer med information

V23 Återkommer med information


Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor,

samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och

uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd, och

samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.

ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,

stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,

ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,

stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter,

successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar,

främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback