Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

F

Terminsplanering vt.22 4-7

SpråkCentrum, Huddinge · Senast uppdaterad: 8 mars 2022

Här kommer terminsplanering vt.22 4-7

Period: vecka …

Centralt innehåll

Aktivitet

Bedömningskriterier, kunskapskrav


v. 2Läsa och skriva

– Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

– Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

– Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

– Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Berättande texter och sakprosatexter

– Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. 

– Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

Språkbruk

– Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

– Synonymer och motsatsord.


 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.


 • Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp. 


 • Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.


v. 3


Internationella modersmålsdagen

Arbeta med folksagor


- Jag introducerar arbetet för den

internationella modersmålsdagen.

Tema : ”Sagor från hela världen”

- Vad kännetecknar en folksaga?

PowerPoint

- vi gör tillsammans en mindmap

om folksaga.

- Sagan: Mabrouk och grodan -

läxa arbeta med stencilen

hemma

اليوم العالمي للغة الأم

دراسة قصص شعبية

نبدأ بتقديم وشرح ماذا يعني اليوم العالمي للغة الأم . 

 المحور ” قصص من العالم" 

ما هي مقومات الحكاية الشعبية؟

نقوم بوضع مخطط يحلل مقومات وعناصر الحكاية الشعبية

v. 4


Internationella modersmålsdagen

Arbeta med folksagor

Vi läser den valda sagan och gör

en tankekarta om den. Vi läser om

vi hinner en till saga, snickaren och

apan och vi jämför dem

Svara på frågor - fylla i mallen


اليوم العالمي للغة الأم

دراسة قصص شعبية

نقرأ القصة المختارة ونحللها ونقرأ اذا كان لدينا الوقت قصص مشابهة ونقارن ما بينهم - يقوم الطالب بملء المخطط كواجب بيتي

v. 5


Internationella modersmålsdagen

Arbeta med folksagor

Vi översätter sagan till svenska - vi


arbetar med ord och

meningsbyggnad - vi jämför

arabiska språket med svenska

språket

اليوم العالمي للغة الأم

دراسة قصص شعبية


نترجم القصة إلى اللغة السويدية - نقارن بناء اللغة السويدية مع العربي


v. 6

Internationella modersmålsdagen

Arbeta med folksagor


Vi fortsätter vårt arbete med

sagan. vi skriver sagan på dator på

svenska och arabiska och vi ritar

bilder och måla dem.

Vi gör klart affischen

اليوم العالمي للغة الأم

دراسة قصص شعبية

نكمل العمل في القصة : نكتب القصة على الحاسوب باللغتين العربية والسويدية، نرسم لوحات تعبر عن القصة وننهي عمل الملصق
v.7


Göra klart affischen


Hänga modersmålsdagens affisch i

skolan

ننهي العمل بالملصق ويعلق على الجدار في المدرسة


v. 8

 

Internationella modersmålsdagen


mån 21 Feb

اليوم العالمي للغة الأم  الاثنين ٢١ شباط
v. 9

 

Sportlov


عطلة الرياضة

 

v. 10
Tala, lyssna och samtala

– Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

.


Vilka vinteraktiviteter man gör på

sportlov?


ما هي النشاطات الرياضية الشتوية الخاصة بعطلة الرياضة


 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.


 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.


v. 11


Tala, lyssna och samtala

– Muntliga presentationer för olika mottagare.

– Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

– Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Kultur och samhälle

– Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

 

Kultur och musik


Jämföra mellan Sverige och i hemlandet


ثقافة وموسيقى

مقارنة ما بين السويد والبلد الأم


 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt. •  I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet. Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett enkelt sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.


v.12


Kultur och musik


Jämföra mellan Sverige och i hemlandet


ثقافة وموسيقى

مقارنة ما بين السويد والبلد الأم

v. 11


Läsa och skriva

– Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

– Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

– Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

– Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.


Hälsa, mat, dryck  och miljöالصحة والغذاء والمشروبات والبيئة


 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.


 • Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp. 


v. 12


Hälsa, mat, dryck  och miljö


الصحة والغذاء والمشروبات والبيئة


v. 13


Hälsa, mat, dryck och miljö


الصحة والغذاء والمشروبات والبيئة


v. 14


Hälsa, mat, dryck och miljö


الصحة والغذاء والمشروبات والبيئة


v. 15
Påsklov

عطلة الرياضة

 

v. 16

Läsa och skriva

– Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

– Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

– Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

– Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Tala, lyssna och samtala

– Muntliga presentationer för olika mottagare.

– Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

– Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

 


Människan och sociala relationer


Demokrati- skolans regler etc…


الإنسان والعلاقات الإنسانية 

الديمقراطية والقوانين المدرسية

 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.


 • Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp. 


 •  Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett enkelt sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.


v. 17


Människan och sociala relationer


Demokrati- skolans regler etc…


الإنسان والعلاقات الإنسانية 

الديمقراطية والقوانين المدرسية


v.18


Människan och sociala relationer


Demokrati- skolans regler etc…


الإنسان والعلاقات الإنسانية 

الديمقراطية والقوانين المدرسية


 • v. 19. 

Läsa och skriva

– Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

– Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

– Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

– Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Tala, lyssna och samtala

– Muntliga presentationer för olika mottagare.

– Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

– Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.


Arabiska länder - karta- huvudstäder - flagga

Mitt hemland

الدول العربية، خريطة، عواصم، علم، 

بلدي الأم

 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.


 • Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp. 


 •  Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett enkelt sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.


v. 20


Arabiska länder - karta- huvudstäder - flagga

Mitt hemland

الدول العربية، خريطة، عواصم، علم، 

بلدي الأم


v.21


Arabiska länder - karta- huvudstäder - flagga

Mitt hemland

الدول العربية، خريطة، عواصم، علم، 

بلدي الأم


Sveriges nationaldag måndag 6 juni


اليوم الوطني للسويد مقارنة بالاحتفال باليوم الوطني للبلد الأم


v. 22

 

Modesrsmåls terminsavslutnng


نهاية الفصل الدراسي الثاني

 

v. 23

 

Modersmåls terminsavslutning


نهاية الفصل الدراسي الثاني

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback