Skolbanken Logo
Skolbanken

Digitala medier

Slottsjord Norr ag, Halmstad · Senast uppdaterad: 8 mars 2022

Vi undersöker - betydelsen av digitala medier. - reklam- och nyhetsbilder. - risker och möjligheter vid kommunikation i digitala medier. - användandet av digitala medier i bildframställan.

Förankring i kursplanens syfte

Jag ges möjlighet att utveckla min förmåga att:

 • undersöka estetiska uttryck i digitala medier.
 • använda mig av ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
 • kommunicera i olika sammanhang och miljöer, till exempel [...] med digitala medier.
 • se möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.

Konkretisering av kunskapskravet

 • Jag ges möjlighet att lära mig om digitala medier.
 • Jag ges möjlighet att lära mig om vad olika bilder berättar.
 • Jag ges möjlighet att lära mig om möjligheter med digital kommunikation.
 • Jag ges möjlighet att lära mig om risker med digital kommunikation.
 • Jag ges möjlighet att lära mig att framställa bilder.
 • Jag ges möjlighet att lära mig om reklam- och nyhetsbilder.

Innehåll

 • Vi kommer att arbeta enskilt och i grupp.
 • Vi kommer att titta på Lilla Aktuellt.
 • Vi kommer att repetera nyhetsinnehållet via Kahoot!
 • Vi kommer att testa olika bakgrundsfilter i våra iPads.
 • Vi kommer att skapa egna reklambilder.

Bedömning

Visa intresse 

Delta

Medverka och Bidra

 

Bedömning sker löpande under temats gång.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback