Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Svenska, Bild

·

Årskurs:

F

Tema våren

Frötuna skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 23 mars 2022

När solen lyser varmt, bäckarna porlar, gula citronfjärilar fladdrar förbi och fåglarna kvittrar som aldrig förr, då vet vi att det är vår! Vi kommer att titta på och undersöka några av de saker som händer under årstiden vår. Hur vi firar vårens högtider.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att

Konkretiserade mål

Du ska utveckla din förmåga att: 

 -lyssna på andra.

-se och berätta om naturen på våren

-skapa bilder

-känna igen några vårblommor

-observera och undersöka och dokumentera det du ser i naturen

-kunna några djur som vaknar på våren

-veta vad en växt behöver för att leva

-kunna blommans olika delar

- lära dig mer om vårens högtider

 

 

Undervisningens innehåll

Vad vi kommer att göra

 • lära oss om blommans delar och vad en växt behöver för att kunna leva
 • lära oss om några djur som vaknar på våren
 • undersöka och lära oss namnen på några vårblommor i närmiljön
 • lära oss att dokumentera vad vi ser
 • skapande på olika sätt

Hur vi kommer att arbeta

 • utedagar
 • observationer
 • dokumentation i bild och text
 • titta på film
 • skapande i bild och olika material
 • samtal och diskussioner

 

 


Läroplanskopplingar

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback