Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

7 - 9

Slöjdarbete 2 åk 9 vt-22

Landvetterskolan 7-9 ABC, Härryda · Senast uppdaterad: 8 mars 2022

Du ska göra ett slöjdarbete som det finns en arbetsbeskrivning till och arbetet ska innehålla ett (eller flera) moment, eller en teknik, som är ny för dig, så att du lär dig något nytt. Du väljer själv vilken teknik du vill arbeta i och du får gärna kombinera flera tekniker.

Arbetssätt

Du väljer vad du vill göra genom att titta i böcker, pärmar och tidningar som finns i salen. Du kan också leta inspiration på Internet. Det är viktigt att det finns en arbetsbeskrivning till det du väljer och att arbetet innehåller något som är nytt för dig. Det får gärna ingå mer än en teknik i ditt arbete.

När du har valt vad du vill göra ska du först prata med mig för att få ditt val “godkänt”. Sedan följer du arbetsordningen nedan:

 

  1. Rita en tydlig skiss, det är viktigt att man ser hur du har tänkt och att alla detaljer syns. Ta ett foto på skissen och lämna in på Unikum.
  2. Fyll i planeringen som ligger som en uppgift här på Unikum; förklara vad du ska göra, varför du vill göra det här arbetet och vad du tror du kommer lära dig. Vilka material behöver du? Vilka redskap ska du använda? etc. 
  3. Genomför ditt arbete. Läs noga i din arbetsbeskrivning och tänk efter själv innan du ber om hjälp. I slutet på varje lektion ska du dokumentera din slöjdprocess med ord och bild i Unikum.
  4. När du är klar med ditt arbete avslutar du med att skriva en värdering över ditt arbete i Unikum. Lägg även in ett foto på ditt färdiga arbete.

 

 

Syfte med arbetet

Syftet med arbetet är att du ska utveckla din förmåga att planera och genomföra ett arbete från ide till färdig produkt, välja lämpligt material och teknik, följa en arbetsbeskrivning och värdera den egna arbetsinsatsen. 

Bedömning

Vid bedömningen tittar jag på hur du:

  • jobbar med idéutveckling, formgivning och framställning
  • klarar av att följa instruktioner både skriftligt och muntligt
  • använder olika slags redskap samt dess benämningar
  • hanterar de problem som uppkommer under arbetets gång
  • tar ansvar för ditt slöjdarbete och hur du arbetar för att komma framåt
  • motiverar dina val och dokumenterar och värderar din arbetsprocess 

Se även bedömningsmatrisen nedan.

Ditt arbete bedöms successivt under varje lektion, samt när du är klar och lämnar in din färdiga produkt tillsammans med din dokumentation i Unikum. Du kommer få en skriftlig bedömning av ditt arbete här i Unikum.

 


Läroplanskopplingar

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Matriser i planeringen
Allmän bedömningsmatris i slöjd åk 7-9
Uppgifter
SLÖJD: Dokumentation arbete 2
SLÖJD: Planering och skiss arbete 2
SLÖJD: Värdering arbete 2

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback