Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4 - 6

Människokroppen

Stenstalidskolan F-9, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 9 mars 2022

Detta arbetsområde innebär att du kommer få förståelse för hur människokroppen är uppbyggd samt hur de olika organen samverkar.

Efter avslutat område ska eleven känna till:

• Vad skelettet har för uppgifter. 
• Hur musklerna och skelettet samverkar. 
• Vad hjärtat och blodet har för uppgift och relevanta begrepp kopplade till dessa.  
• Vad som händer i kroppen när vi andas. 
• Namn och funktion på våra organ i Matspjälkningskanalen. 
• Några vanliga sjukdomar och hur vi förebygger dessa. 
• Någon upptäckt som förändrat människans villkor. 
• Hur man planerar och genomför en naturvetenskaplig undersökning.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Biologi - Människokroppen
Uppgifter
Att förebygga sjukdomar och problem med hälsan

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback