Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Algebra och mönster

Färentuna skola, Ekerö · Senast uppdaterad: 8 mars 2022

Algebraiska kunskaper är nödvändiga för att kunna använda matematiska modeller i senare årskurser och för fortsatta studier. Med hjälp av algebra kan vi uttrycka beräkningar på ett mer generellt sätt, t.ex. "tänk på ett tal". I problemlösning är ekvationer en generell metod som effektiviserar beräkningar. Att arbeta med "mönster" utvecklar vår förmåga att resonera och uttrycka oss generellt.

Mål med arbetet

När du har arbetat med detta område ska du:

 • i vilken ordning räknesätten ska utföras.
 • teckna numeriska uttryck (12-3x2)
 • teckna uttryck med variabel (12+y)
 • förenkla och beräkna värdet av uttryck med variabler.
 • konstruera och beskriva mönster.
 • teckna och lösa ekvationer.
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Begrepp

Prioriteringsregler

Variabel

Numeriska uttryck

Algebraiskt uttryck

Värdet av ett uttryck

Förenkling av uttryck

Mönster

Ekvationer

Prövning

 

Hur ska vi arbeta?

 • Räkna enskilt och tillsammans i boken (Gamma)
 • Räkna enskilt och tillsammans både digitalt och praktiskt
 • EPA (enskilt, par, grupp)
 • Muntliga övningar

 

Så här kommer ditt arbete bedömas

Korta bedömningsuppgifter kontinuerligt under arbetsområdet.

Med ett skriftligt prov i slutet på arbetsområdet.

Muntliga övningar och diskussioner under lektionstid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback