Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

8

Chez Nous 3 Chapitre 4

Träkvista skola, Ekerö · Senast uppdaterad: 8 mars 2022

I detta kapitel jobbar vi med personbeskrivningar. Vi lär oss ord som hjälper oss att beskriva personer och utseende. Vi läser texter och lyssnar på talad franska i anknytning till detta.

Vi lär oss namn på kroppsdelar och ord som beskriver utseende på franska.

Vi läser texter om läkarbesök, personbeskrivningar och en berättelse om vardagliga rutiner.

Vi repeterar presens och passé composé och introducerar passé composé med rörelseverb. 

Vi lär oss reflexiva verb genom att berätta om rutiner. 

Vi arbetar med personbeskrivningar och texter som handlar om att vara sjuk. 

Vi beskriver personer muntligt och pratar om läkarbesök.

Grovplanering V.10- 21 

V.10                                            kapitel 4

V.11                                            Kapitel 4

V.12                                            kapitel 4

V.13                                            kapitel 4

V.14                                            Förhör kapitel 4 A och B

V.15                                            PÅSKLOV

V.16                                            Rutiner

V.17                                            Prao

V.18                                            Rutiner

V.19                                            Muntligt prov om rutiner

V.20                                            Forts. muntligt prov om rutiner

 

V.21                                            rester och repetition

V.22                                            Betygsinfo och film

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Matriser i planeringen
Franska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback