Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

F

Idrott arbetsområde 3 årskurs 5

Kvibilleskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 8 mars 2022

Du kommer att ha lektioner både ute och inne, för att du ska kunna röra dig allsidigt i olika fysiska aktivitet. I samtal i grupp och skriftligt kommer du att få beskriva hur aktiviteterna påverkar din och hälsa. Vi kommer att åka och träna simning för att du ska klara kunskapskravet i år 6.

 

  

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet: 
 
 

  • Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,  

  • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och  

  • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten. 

  

  

Mål och bedömning: 
 

- Olika spel, lekar och idrotter inomhus och utomhus 

- du ska delta i aktiviteter och kunna rättigheter och skyldigheter enligt allemansrätten   

- du ska kunna orientera dig i bekant miljö med hjälp utav kartor  

- du ska kunna samtala i grupp om hälsa när det gäller mat, sömn, hygien och din dagsform.  

- du ska klara att simma 200 meter bröstsim och 50 meter ryggsim. 

 

 


Läroplanskopplingar

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback