Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Matematik 2A

Bredaredskolan, Borås Grundskola · Senast uppdaterad: 8 mars 2022

Vi kommer att arbeta med Favoritmatematik 2A under höstterminen år 2. Förutom vår mattebok arbetar vi med en problemlösningsmetod som kallas Blockmodellen. Vid sidan om arbetet med matteboken repeterar vi och tränar på det vi tidigare arbetat med eller på nya saker som inte finns med i matteboken.

Vad vi ska lära oss:

Du ska få lära dig:

  • talen 0-100
  • addera och subtrahera ental och tiotal
  • addition och subtraktion med tiotalsövergång
  • addition och subtraktion med uppställning med och utan växling
  • multiplikation med 2, 5 och 10
  • delnings- och innehållsdivision
  • tal i bråkform

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få arbeta laborativt, delta i diskussioner, spela spel, arbeta med matteboken samt färdighetsträna på arbetsblad. 

Hur du får visa vad du kan:

I det dagliga arbetet i boken, diagnoser, stenciler, när vi arbetar laborativt, när vi spelar spel och genom att aktivt delta i diskussioner. 

Vi kommer även att använda oss av skolverkets bedömningsstöd och diamantdignoser. 


Läroplanskopplingar

Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Matriser i planeringen
Matematik 2A
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback