Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4 - 6

Videokurs friluftsliv/orientering

Edboskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 8 mars 2022

En kurs gjord av elever på Edboskolan som visar många olika moment och grunder inom friluftsliv och orientering.

  • Skapa ett konto på Utelektion.se med ditt riktiga namn.
  • Kolla på videoklippen och svara på quizet för varje moment, totalt 6 moment.

Klicka här för att skapa konto:

Svara på alla quiz:

 

Fortsätt jobba tills kursen är 100 % avklarad:

 

Lycka till!


Läroplanskopplingar

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback