Skolbanken Logo
Skolbanken

mitt hus- berättande med kameran som verktyg

Hemsjö förskola, Alingsås · Senast uppdaterad: 8 mars 2022

Under kommande läsår fortbildar vi oss i hur man kan använda kameran som verktyg för att stimulera barnens språkutveckling. Nu under vårterminen har vi temat: Mitt hus

Vi har under hösten haft en läroperiod med vårt "nya" verktyg kameran. Med hjälp av tre stycken barnvänliga och enkla kameror har barnen fått undersöka, upptäcka och reflektera över kameran och vad man kan göra med den. Vi har använt oss av kameran i våra skogsutflykter.

Barnen pratar ofta om sin hemmiljö, och då har vi bestämt oss för att “Mitt Hus” kommer att vara vårt tema projekt, där vi också arbetar med vårt mål:  kameran som verktyg. Barnen får med kameran hem och ta kort på sitt hus och sitt rum. 

Här har vi tillsammans med barnen främst vid måltider observerat att barnen pratar och berättar gärna om deras hus och hur de bor. 

Syfte

Barns eget berättande genom kameran och språkutveckling genom att arbeta med kameran.

Mål

Vi vill att barnen på ett naturligt sätt ska kunna berätta om de bilder de tagit hemma, Med hjälp av frågor som de får med sig hem tillsammans med kameran ska de sedan kunna berätta för sina kompisar om bilder de tagit. Vi övar turtagning samt barnens förmåga att lyssna till andra. Barnen utvecklar sitt språk och förmågan att kunna uttrycka sig.  

Genomförande

Barnen får med sig kameran hem under några dagar. De får även med sig några frågor som de ska svara på genom att ta bilder. När de sedan kommer tillbaka med kameran får de berätta för sina kompisar om bilderna de tagit. De lyssnande barnen får reflektera, ställa frågor och lära sig att vänta på sin tur. 

 

Efter att barnet redovisat sina bilder kommer de att tillsammans med en pedagog få välja ut de bilder som vi ska skriva ut och sätta upp på ett kollage. Vi kommer avsluta vår aktivitet med att ha ett "vernissage" med de bilder som de tagit och då bjuda in vårdnadshavare och syskon.

 


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Med kameran som verktyg