Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

INMDIG5

Planering information och kommunikation

Bergslenagymnasiet A, Borås Gymnasieskolor · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Ämnet handlar om utvecklingen av informationssamhället samt dess betydelse för individ och samhälle. I ämnet ingår teknisk utrustning, programvaror samt rutiner för information och kommunikation. Centralt i ämnet är kritisk granskning av information samt etik och sekretess inom området.

Undervisningen i ämnet information och kommunikation ska syfta till att du utvecklar kunskaper om olika former av extern och intern information och kommunikation samt förmåga att utföra uppgifter inom området.

Genom undervisningen ska du ges möjlighet att utveckla kunskaper om begreppen information och kommunikation samt om utvecklingen av informationssamhället.

Undervisningen ska leda till att du utvecklar förståelse av vad det innebär att leva i ett informationssamhälle.

Praktiskt arbete samt ett undersökande och problemlösande arbetssätt ska ingå i undervisningen.

Du ska ges möjlighet att reflektera över och samtala om etik, säkerhet samt sekretess i samband med information och kommunikation.


Läroplanskopplingar

Utvecklingen av informationssamhället och dess betydelse för individ och samhälle.

Olika tekniska plattformar, till exempel datorer, surfplattor och mobiltelefoner.

Program för kommunikation, texthantering, bildbehandling och layout.

Internetbaserade tjänster såsom bank, deklarations- och molntjänster samt sociala medier.

Tekniska begrepp inom ämnet, till exempel e-legitimation, profilbild, inloggningsuppgifter och malldokument.

Sökning, hantering och kritisk granskning av information på internet.

Datasäkerhet.

Etik och sekretess i samband med digital kommunikation.

Lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel personuppgiftslagen och bestämmelser om upphovsrätt.

Eleven beskriver på ett utvecklat sätt informationssamhället och dess betydelse för individ och samhälle. Eleven använder modern teknik, teknisk utrustning, programvaror och tjänster inom området på ett ändamålsenligt sätt.

Eleven beskriver på ett enkelt sätt informationssamhället och dess betydelse för individ och samhälle. Eleven använder modern teknik, teknisk utrustning, programvaror och tjänster inom området på ett delvis ändamålsenligt sätt.

Eleven medverkar i att beskriva informationssamhället och dess betydelse för individ och samhälle. Eleven medverkar i att använda modern teknik, teknisk utrustning, programvaror och tjänster inom området.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Dagens Nyhet
KÄLLKRITIK
Ser du storebror?
Källkritik Studi

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback