Skolbanken Logo
Skolbanken

Samhällsservis och närmiljö

AGR - Anpassad Grundskola och Resursskola, Stenungsund · Senast uppdaterad: 8 mars 2022

Vi lär oss om räddningstjänsten, bibliotek och lokaltrafik

Innehåll

Vi arbetar med vilka samhällsfunktioner och samhällsservis som finns i vår närmiljö.

Vi lär oss vad en polis, brandman, läkare, ambulanssjukvårdare, bibliotekarie och busschaufför arbetar med.

Vi går på studiebesök till brandstationen och träffar brandmän.

Vi åker buss till Stenungsunds torg och lär oss var polisstationen, vårdcentral, apotek, kommunhus och bibliotek ligger. 

Vi läser böcker om de olika yrkena och svarar på frågor till texten.

Vi ser på film, målar, snickrar och pysslar.

Mål

När du är klar med temat ska du:

  • Med hjälp av bildstöd kunna berätta vad de olika yrkesgrupperna arbetar med.
  • Med hjälp av bildstöd veta vilken hjälp man kan få av räddningstjänsten och vilket nummer man ska ringa om man behöver hjälp.
  • Delta i att framställa slöjd och bildföremål,
  • Med hjälp av bildstöd delta i samtal och svara på frågor om innehållet i de böcker vi läser.
  • Känna igen ord och symboler som tillhör temat så som polis, vårdcentral, apotek etc.

Läroplanskopplingar

skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,

jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

tala och samtala i olika sammanhang,

läsa, förstå och reflektera över olika texter,

bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och

Teckning, måleri och modellering.

Några verktyg och tekniker för bildframställning.

Material som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och naturmaterial.

Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel polis och bibliotek.

Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

Enkla former av några hantverkstekniker.

Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.

Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.

Lässtrategier för att avkoda och förstå elevnära texter.

Ordbilder i närmiljön samt utifrån elevens erfarenhet och intresse.

Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.

Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter för barn.

Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande bilder och i att arbeta med givna verktyg, tekniker och material.

Eleven kan medverka i att formge och framställa olika typer av slöjdföremål och i att arbeta med givna redskap, verktyg, och material.

Eleven kan också medverka i att använda någon given hantverksteknik.

Dessutom kan eleven medverka i samtal om samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället och hur de kan användas.

Eleven kan samtala om elevnära ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.

Eleven kan med stöd av bilder läsa enkla meningar i elevnäratexter med kända ord och bekant innehåll.

Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven begynnande läsförståelse.

Eleven kan medverka i samtal om innehåller i texter som elven lyssnat till.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback