Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7

Läs- och hörförståelseprov samt läxa. Tema: At Home

Öjersjö Storegård 5-9, Partille · Senast uppdaterad: 8 mars 2022

Då vi har arbetat med temat "At home" har läs- och hörförståelseprovet baserats på det. Ni har även haft läxförhör på "At Home- Useful words". Bedömning av dina kunskaper redovisas i matrisform och endast som "PRACTISE MORE", "GOOD" och "VERY GOOD". Provet är för litet för att kunna bedöma till högsta nivå.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Matriser i planeringen
Section 3 At Home, Wings7
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter