Skolbanken Logo
Skolbanken

X ska bli noll!

Solängets förskola, Skellefteå FSK/GR · Senast uppdaterad: 25 mars 2022

Idag sker tyvärr flertaliga övergrepp på barn i vårt samhälle och vi vill öka barnens medvetenhet kring vad som är okej och inte gällande deras egna kroppar.

Var är vi?

De äldsta barnen på förskolan har en god kunskap kring vad man får göra och inte göra mot varandra när de gäller fysiskt våld men också psykiskt. Med detta menar vi t.ex. att inte slåss eller säga nedlåtande saker till varandra. Detta är vi glada över att se då vi arbetat mycket i perioder med detta som tema men de är också ett vardagligt inslag av samtal i barnens vardag.

I dagens samhälle utsätts barn för övergrepp och framförallt sexuella övergrepp som sker i de skymda. Vi vill med detta tillfälle bidra till att tillsammans med förskolorna i vårt område arbeta för att denna siffra ska försvinna och göra barn medvetna om att de faktiskt bestämmer över sin egna kropp.

Vart ska vi?

X ska bli noll!

Öka medvetandet för barnen kring gränser för vad som är rätt och fel gällande kroppen. Vad är egentligen privata delar på kroppen? Vem får röra där och varför isf? Vem kan man prata med om man inte mår bra? Och när vuxna eller andra barn vill att man ska ha en hemlis som inte känns bra, vad gör man då? Dessa frågor ovan ska vi vidröra vid detta tillfälle för att väcka barnens medvetenhet kring sin kropp.

 

Hur gör vi?

Vi kommer läsa boken Stopp! Min kropp! Som är anpassad för små barn. Vi kommer prata kring bokens innehåll där den belyser just bestämmanderätten om ens egna kropp. Här kommer vi utgå från bokens bilder och budskap men barnens funderingar, reflektioner och reaktioner kommer vara till grund och därför blir denna frågeställning väldigt öppen.

 

Hur blev det? (Besvaras under reflektion/analys. Ej lärlogg då den kan göras synlig för vårdnadshavare)

Utvärdering utifrån målen och fokusområden. Titta tillbaka på vad ni skrev i “Vart ska vi?” och utvärdera efter det.

 

Utifrån utvärderingen

Vilket är det nya nuläget? För in det i nästa planeringsmall. (Radera denna länk innan planeringen publiceras)


Läroplanskopplingar

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback