Skolbanken Logo
Skolbanken

Baklängesplanering - Vår kropp

Parkens förskola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 27 september 2023

Vi vill jämföra ekorrens kropp och människans kropp. Barnen ska väckas nyfikenhet och intresse för hur människans kropp fungerar och våra organs funktion.

Innehåll

1. MÅLOMRÅDE

Generativ fråga: Kan vi leva utan ett hjärta? 

Syfte: Vi vill jämföra ekorrens kropp och människans kropp. Barnen ska väckas nyfikenhet och intresse för hur människans kropp fungerar och våra organs funktion. 

Mål ur Lpfö 18:

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

BARNENS FÖRFÖRSTÅELSE 

Barnens intressen, initiativ och behov:

Barngruppen har visat ett stort intresse i vårt tidigare projekt och för vår ekorre Ella, och vi vill därför vidareutveckla detta projekt men med inriktning mot naturvetenskap med och biologi/anatomi. Barnen har haft olika frågeställningar: Vad är blodet till för? Varför är bajset alltid brunt? Hur kan vi andas? Kan vi leva utan ett hjärta?

Specifika mål
Vi vill ge barnen möjlighet att på ett lekfullt och utforskande sätt få mer kunskap och förståelse för människans kropp och organens funktioner. 

BARNENS FÖRSTÅELSE

Förståelse för och se samband om hur kroppen fungerar. 

BARNENS FÖRMÅGOR

Kan jämföra genom att se likheter/olikheter mellan människans kropp och ett djurs. 

BARNENS BEGREPP

Organ, kropp, sinnen, känsel, hjärta, hjärna. lungor, tarmar 

FÖRSKOLLÄRARNAS OCH BARNSKÖTARSNAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Arbetslagets förhållningssätt:
Vetenskaplig grund: kunskap skapas i sammanhang med andra.

FÖRSKOLLÄRARNA OCH BARNSKÖTARNAS KUNSKAP OM ÄMNESOMRÅDET 

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet:

Vi delar med oss av tidigare erfarenheter i arbetslaget, samt söker relevant material som litteratur och material.  

2. UTVÄRDERING

Kriterier: 

Vi följer upp arbetet under reflektionstid i arbetslaget samt tillsammans med barnen under reflektionsstunder. När vi ser att barngruppen visar förståelse och intresse för hur vår kropp fungerar. 

UTVÄRDERNINGSSÄTT:

3. AKTIVITETSPLAN

STARTAKTIVITET

Aktiviteter:

Vi startar upp projektet på samma sätt som vårens projekt Vem bor i skogen. Den här gången har Ella funderingar om vad  människan har för likheter/olikheter jämfört med en ekorre. Under projektets gång så kommer barnen regelbundet få brev av Ella med olika uppdrag som handlar om människans kropp.

Vi kommer att arbeta i små grupper och i helgrupp blandat. Vi kommer att använda oss av barnlitteratur, filmer och egna problemställningar som barnen tillsammans får samarbeta för att lösa och diskutera. 

FORMATIV UPPFÖLJNING

Vi fotar, filmar och observerar, enskilt, tillsammans i arbetslaget och tillsammans med barnen. 

LÄRMILJÖ

Vi erbjuder aktiviteter i både mindre och större grupper både ute och inne. Vi tillför material vartefter utifrån behov.


Läroplanskopplingar

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback