Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4

Perspektiv och bildkomposition

Stadsskogenskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 11 mars 2024

Under vårterminen kommer vi arbeta med centralperspektiv/enpunktsperspektiv, grodperspektiv och fågelperspektiv.

Arbetsområde:

Under vårterminen kommer vi att arbeta med olika perspektiv och bildkomposition. Vi kommer att gå igenom enpunktsperspektiv, grodperspektiv och fågelperspektiv. Konkreta mål:

Du ska kunna: 

  • skapa bilder med olika tekniker (med olika perspektiv) 
  • föra arbetet framåt
  • använda ord och begrepp för att kunna resonera kring uttryck, innehåll och funktion i dina bilder

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

  • skapa bilder med olika tekniker (med olika perspektiv)
  • föra arbetet framåt
  • använda ord och begrepp för att kunna resonera kring uttryck, innehåll och funktion i dina bilder

Undervisning:

Du kommer att få: 

  • lyssna på genomgångar där jag går igenom olika perspektiv
  • skapa bilder på egen hand
  • skapa bilder med olika perspektiv 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material,

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i två- och tredimensionella bilder, till exempel linjer, färg och hur kombinationer av dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg och material för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, arbete med rörlig bild och digital bildbehandling.

Hur bilder påverkar och förmedlar budskap. Ord och begrepp för att kunna samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.

I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.

Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven beskriver bilders innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Enpunktsperspektiv
Grodperspektiv
Fågelperspektiv

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback