Skolbanken Logo
Skolbanken

Måltider yngrebarn

Rönnängs förskolor, Tjörn · Senast uppdaterad: 9 mars 2022

Hur vi på Månen och Vintergatan arbetar med måltiden som ett pedagogiskt verktyg utifrån styrdokument och läroplan.

- Förskolan skall ge varje barn möjlighet till att hitta balans mellan aktivitet och vila. Vi behöver arbeta med att skapa ett lugn under måltiden och behöver hitta metoder för att ge barnen förutsättningar till en harmonisk måltid. Vi pedagoger behöver skapa förberedelse för att vara redo att ta emot barnen. Det behöver vara dukat och se aptitligt ut. Vi behöver också hitta metoder för att möjliggöra att några barn kan få gå in några i taget och undvika stress.

- Utifrån arbetet med barnens självständighet och tillit till egen förmåga så vill vi uppmuntra barnen till att få ta mat själva och hälla upp dryck. Vi tillåter barn att testa själva och de barnen som vill ha stöd får det. 

- Vi använder måltiden som en lärandesituation och kan använda oss av exempelvis matematik genom att benämna matematiska begrepp som mycket, lite, räkneord, mätning och volym. 

- Barnen har rätt till delaktighet och inflytande i förskolan. Vi låter barnen göra val att välja över maten som erbjuds. Vi pratar positivt om maten och de olika delarna. Vi uppmuntrar barnen att kunna ändra sig och testa nya smaker. Vi anpassar efter barnens behov till storlek av mat på tallriken. Vi värderar inte huruvida barnen lyckas eller inte vid maten eller om vi ser det som ”bra” att man äter mycket. 

- För barnens trygghet, integritet och lugn vid måltiderna ser vi endast positiva effekter av att vårdnadshavarna lämnar barnen vid grinden/dörren i tamburen. Inga föräldrar är tillåtna att vara med under måltiderna eller överlag i verksamheten. Vi ser att detta är viktigt med respekt för barnens lärande och utveckling.

- Vi behöver ha en god kommunikation med kökspersonal för att kunna skapa goda förutsättningar för måltiderna. Vi vuxna behöver dela upp oss och sitta så många vuxna som barnen har behov av och så att barnen inte behöver trängas. Vi behöver även se över miljön för att skapa anpassningar så att barnen får möjlighet att bli självständiga.

 

 


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet.

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter