Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Månstenen Utbildningsplan - VT fördjupning Långbro-Solbergaskogens förskolor

213181 Förskolan Solkatten, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 9 mars 2022

Denna planering är en del i vårt systematiska kvalitetsarbete och syftar till vårt uppdrag att utveckla vår utbildning utifrån våra, för läsårets, uppsatta mål och utvecklingsområden.

 

HUR GÅR VI VIDARE

Syftesformulering: 

Formulera vad, varför och hur ni vill fördjupa utbildningen kopplat till utvärdering av Utbildningsplan.

 

 • Vad är barn och pedagoger nyfikna på att skapa fördjupa kring?
  Vi är nyfikna på hur vi kan utveckla barnens fantasi och ordförråd. Vi vill undersöka hur vi kan stötta barnen i att utveckla sina kommunikativa förmågor.
 • Vad ska barnen få skapa nya erfarenheter/kunskaper kring?
  Fortsätta att dramatisera Bockarna Bruse och fördjupa oss med hjälp av digitala verktyg som Stopmotion och green screen, nyttja både inne- och uteverksamheten.

 • Val av läroplansområden - behålla, lägga till, förändra från tidigare plan?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstårättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.


Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap


Vi ser att vi tappat lite av matematik och naturvetenskap då fokus legat på andra delar. Jobba för att få in det naturligt i vårt projektarbete.

 • Hur ska vi utgå från barnens tankar, frågor, teorier, fantasier och intressen?
  Filma, reflektera tillsammans med barnen, intervjuer, vara en närvarande pedagog och dokumentera det barnen säger och gör, lyssna in.

 • Hur ska vi utveckla språk och högläsning i vår undervisning?
  Skapa en inbjudande läsmiljö, skapa struktur och organisation för att säkerställa att alla barn får läsning varje dag, skapa läsgrupper utifrån barnens läsförmåga och arbeta fördjupat med samma bok vid flera tillfällen. Som en del i att utveckla vår pedagogiska miljö planerar vi att synliggöra skriftspråk, bildstöd, takk, QR koder, böcker på olika språk, symboler,

 • Hur ska vi arbeta medvetet utifrån Barnkonventionen?
  Vi kopplar på en artikel som har stark förbindelse med våra läroplansmål.
  Artikel 13 ”Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.”

 

 • Hur ska vi använda rörelse och fysisk aktivitet i vår undervisning?
  Schemalägga fysiska aktiviteter som främjar både hög aktivitet och avslappning.

 

 • Hur ska vårdnadshavare bli delaktiga och bidra till projektet?
  Fortsätta lägga ut nyhetsinlägg.
  Vi använder liknande frågeställningar till vårdnadshavarna som till barnen. Dessa frågeställningar sätter vi upp i hallen.Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback