Skolbanken Logo
Skolbanken

Våren

Stråket anpassad grundskola, Uddevalla · Senast uppdaterad: 23 mars 2022

Du ska få arbeta med årstiden våren. Upptäcka vad som händer med vädret och i naturen.

Vi ska bland annat:

Dokumentera förändringar och vårtecken i naturen.

Ha en egen naturruta i närområdet som vi besöker varje vecka. 

Vi ska följa temperaturen utomhus med hjälp av termometer och väderapp. 

Lära oss vanliga vårblommor.


Läroplanskopplingar

skapa genom bild, musik och slöjd,

genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och

använda kunskaper om människa och natur,

Fotografering och filmande.

Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i skolbibliotek eller med digitala verktyg.

Undersöka och orientera sig i närmiljön.

Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under oika årstider. Allemansrättens grunder

Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.

Tidsuppfattning, till exempel länge, före och straxt.

Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback