Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Idrott och hälsa, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Jag i världen

Sagaskolan, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 9 mars 2022

Vi jobbar med ett tema som handlar om mig själv i världen. Var bor jag, var ligger min stad, mitt landskap, mitt land, min världsdel på kartan?

Arbetsområde:

Geografi: 

 • Du kommer lära dig världsdelarna och världshavens läge på jordgloben
 • de olika väderstrecken
 • kompass
 • rumsuppfattning med hjälp av kartor
 • att berätta om orsaker till varför människor väljer eller måste flytta från hem inom eller ifrån sitt land.
 • Vad de kan ge för konsekvenser för de som är på flykt.

Tid:

VT-2022, v. 5-8

Begrepp:

Stad, landskap, land, världsdel, kompass, väderstreck : norr, söder, öster och väster. 

Hur ska vi arbeta  med arbetsområdet: 

 • genomgång i helklass
 • se film
 • samarbeta med andra
 • Arbeta enskilt
 • skriva faktatexter och rita 
 • jobba med kartboken, kartor, jordgloben och väderstrecken  Hur du får visa vad du kan:

Du ska muntligt berätta om 

 • orsaker till varför människor väljer eller måste flytta från sitt hem inom eller ifrån sitt land.
 • var du bor, stad, landskap, land och världsdel
 • de fyra väderstrecken.

Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Matriser i planeringen
Pedagogisk mall
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback