Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

1 - 3

Kul på hjul

Nya Rydsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 24 oktober 2022

Under arbetsområdet kommer du få göra ett fordon på hjul. Det kan vara en bil en buss eller något annat du kommer på.

Vad ska du få lära dig?

Vi kommer att arbeta med:

* Att göra en 1:1 skiss.

* Att använda såglåda och fogsvans.

* Att använda pelarborrmaskinen.

Vad ska vi göra? 

Vi kommer att öva på:

* Att hitta på en egen idé.

* Att rita en skiss.

* Att såga med en såglåda.

* Att raspa med en rasp.

* Att fila med en fil.

* Att slipa med slipapper.

* Att borra med en pelarborrmaskin.

* Att måla trä.

* Att lacka trä.

Hur länge ska vi göra detta?

Att göra en bil kommer ta mellan 3 och 5 lektioner. 

Lektion nr. 1

Genomgång av hur du ritar en 1:1 skiss och hur du använder en såglåda. Efter genomgången ska du rita en skiss på på hur din bil ska bli. När skissen är klar ska du mäta hur lång bilen är på skissen och såga av en furubit i såglådan som är lika lång.

Lektion nr. 2

Genomgång om hur man monterar trä i såglådan för att såga olika vinklar. Efter genomgången ska du börja såga ut din din form på bilen.

Lektion nr. 3

Använd rasp för att runda till kanterna på bilen. Blir du klar med raspen ska du göra bilen len med fil och sandpapper.

Lektion nr. 4

Genomgång av hur pelarborrmaskinen fungerar. Efter genomgången ska de som är klara med formen på bilen borra hål för hjulen med hjälp av pelarborrmaskinen. Efter det ska bilen grundmålas.

Lektion nr. 5

Måla färdigt och lacka bilen.

Hur ska du visa vad du lärt dig?

* Eget arbete under lektionerna.

Varför ska vi göra detta?

I slöjden ska du lära dig att skapa saker. Du ska kunna hitta på en idé och se till att den blir verklighet. När vi arbetar med bilar får du själv bestämma hur bilen ska se ut och sedan försöka göra en så lik bil som möjligt.

Hur kan du påverka ditt arbete?

Du kommer själv få bestämma utseende på bilen.

Vilka ord och begrepp ska du förstå och kunna använda när vi är klara med detta?

 

 

Akrylfärg: En målarfärg som är gjord av olja.

Fil: Ett verktyg som används för att forma trä med. Filen har ett mönster som är randigt eller ser ut som små kvadrater på sig.

Fogsvans: En såg som används för att kapa trä.

Lack: En genomskinlig färg som används för att skydda ditt pussels yta.

 

Rasp: Ett verktyg som används för att forma trä med. Raspen har ett mönster som ser ut som små trianglar på sig.

Ritning: En beskrivning med mått på en sak.

Rundstav: En rund träbit.

Slippapper: Ett papper som används för att göra trä och metall lent.

 

Såglåda: En låda som används tillsammans med en fogsvans för att kunna såga räta vinklar.


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.

Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.

Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

Matriser i planeringen
Kul på hjul
Uppgifter
Gör en bil

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback