Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

4 - 6

Läsförståelse - Engelska (Granny's Stew)

Närlundaskolan, Ekerö · Senast uppdaterad: 16 mars 2022

Läsförståelse 

Granny's Stew (Reading Rockets D)

 

Innehåll:

1. Vi läser gemensamt igenom texten och översätter den tillsammans i helklass. Eleverna får chans att läsa och översätta själva. Om inte läser jag texten på engelska och de får sedan mening för mening översätta texten tillsammans i helklass.

2. Vi går igenom frågorna på pappret bredvid texten.

 

3. Eleverna arbetar själva med texten

 

4. Vi avslutar med att gå igenom frågorna och svaren tillsammans.

 

Syfte:

Läsa och förstå texter på engelska, i det här fallet en instruerande text i form av ett recept.

 

Material:

- Stenciler "Granny's Stew " s. 6

- Material finns i gula plastmappen märkt "VAA åk 6" eller i den gul pärmen märkt "VAA åk 6" på mitt bord. 

 

Centralt innehåll:

 

Mål:

Eleverna ska kunna återberätta och förklara vad texten handlat om på svenska (engelska). Förklara texten genom att kunna svara på frågorna och förstå hur de är relaterade till/ hänger ihop med texten.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback