Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 6

Animal facts

Rosenvallskolan, Söderhamn · Senast uppdaterad: 14 mars 2022

During a couple of weeks you are going to make a presentation about an animal. You will find facts, make a mindmap and write a presentation of your choice. When you are finished your job is to show your presentation in front of the class.

Vi kommer att under några veckors tid jobba med att skriva en fakta text om ett djur för att sedan muntligt presentera den inför klassen på engelska. Vi kommer först att kolla på två korta filmer som förklarar vad en faktatext är och hur man även skriver en. 

 

 Såhär kommer arbetet att genomföras:

  1. Tankekarta
  2. Faktatext
  3. Presentations väg

Vi kommer tillsammans bestämma när våran kompis bedömning ska ske.

Detta vill jag att ni ska berätta om djuret:
  • Vart kommer djuret ifrån?
  • Vart bor djuret nu?
  • Hur länge har djuret funnits?
  • Vad äter djuret?
  • Hur ser djuret ut?

 

Detta ska du få repetera/lära dig:

* Söka och välja texter på engelska från internet och andra medier

* Formulera dig i skrift och tal

* Göra en muntlig presentation

 

 Så här kommer vi att arbeta:

* Vi kommer att söka fakta

* Vi kommer att göra en mindmap

* Vi kommer att skriva självständigt

* Vi kommer att ge kamratrespons

* Vi kommer att redovisa muntligt

 

 Så här ska du få visa dina kunskaper:

* Skriva texter

* Muntlig framställning

* Peer response (kamratrespons)

 

Detta kommer att bedömas: 

* Ditt genomförande av uppgifterna


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Matriser i planeringen
Write, en lärandematris
Muntlig presentation, en lärandematris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback