Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

8

Skriva reportage VT 2022

Brunnsåkersskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 9 mars 2022

vecka 11 - 14 2022

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • Urskilja språkliga strukturer, d v s skriva ett reportage.
  • Formulera dig i skrift, d v s skriva texter så att innehållet tydligt framgår och följa språkliga normer.

 

ARBETSSÄTT

Du tar del av det typiska för reportage och exempel på reportage. Vi samtalar också gemensamt om vad ett reportage från praon ska innehålla - kom med egna idéer. Vecka 12 är du på prao och under den veckan samlar du info och arbetar med en egen text i genren reportage. Ditt reportage lämnas in tisdag vecka 13.

BEDÖMNING

Du visar du din kunskap genom att lämna in reportaget. Du visar din förmåga att:

  • skriva enligt genren
  • formulera dig i skrift

KUNSKAPSKRAV

E

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

C

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

A

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Skriva reportage vt 2022
Uppgifter
Skriva reportage

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback