Skolbanken Logo
Skolbanken

Ramsor, rytmik och rörelse

Sär Träningsskola, Sandviken · Senast uppdaterad: 9 mars 2022

Du kommer att få delta i språklekar genom rim, ramsor och rörelser.

 

Konkretisering av syfte

Du ska få möjlighet att utveckla ditt språk och ordförråd genom att delta i rim, ramsor och rörelse. 

 

Undervisningens arbetssätt och innehåll

  • Sätta upp bildstödet till ramsorna i lektionen
  • Genomför de 3 första ramsorna och gör rörelser till. 
  • Avsluta med rörelsesången dansa med Bamse

 

All personal som deltar på lektionerna har i uppgift att stötta och uppmuntra eleverna i sitt lärande. 

 

Bedömning

Bedömningen av elevernas kunskaper kommer att ske genom observationer under lektionen. 

Eleverna ska ges möjlighet:

  • Lyssna och uppleva
  • Vara delaktiga
  • Uttrycka sig genom kroppsspråket och/eller verbalt

Bedömningskriterier: Deltagit, arbetat med stöd och arbetat självständigt.

 

 


Läroplanskopplingar

Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.

Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.

Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter