Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

6

Grundämnen och kemiska reaktioner

Olovslundsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 9 mars 2022

Under några veckor kommer vi att arbeta med kemi, och då med vad som menas med bland annat grundämnen och "kemiska reaktioner". Vi repeterar en hel del från tidigare områden i kemi, bl a grundämnen, kemiska föreningar och fotosyntesen.

Vad ska vi arbeta med?

Under några veckor ska vi arbeta med kemi, och då med vad som menas med "kemiska reaktioner". Vi repeterar atomernas byggnad och går på djupet i fotosyntesen och förbränning och kolets kretslopp.

 

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att bearbeta faktatexter och faktafilmer på olika sätt, skriftligt som muntligt.

 

Vad ska du lära dig?

Målet med undervisningen är att du ska kunna:

  • berätta om hur atomen är uppbyggd, vad molekyler, grundämnen och kemiska föreningar är
  • berätta vad som menas med en kemisk reaktion och en fysikalisk förändring
  • redogöra för vad fotosyntesen är
  • redogöra för vad förbränning/ cellandning är
  • redogöra för några enkla kemiska reaktioner i vardagen såsom vid bakning eller då vissa metaller reagerar med syre
  • redogöra för kolets kretslopp
  • skriva en laborationsrapport på en demonstration som man enkelt kan följa  (material, genomförande, hypotes, resultat, förklaring)

1.   Begrepp: atom, atomkärna, proton, neutron, elektron, molekyl, grundämnen (t ex syre, väte, kol, järn), kemiska föreningar (t ex vatten, koldioxid, rost, druvsocker), kemisk reaktion och fysikalisk förändring, fotosyntes, klorofyll, klyvöppning, förbränning, cellandning, nedbrytare, kretslopp, fossila bränslen, biobränsle. 

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

Vi kommer att ha ett skriftligt prov och du ska lämna in en laborationsrapport.


Läroplanskopplingar

Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Grundämnen och kemiska reaktioner
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter