Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

F

Franska åk 9, den franskspråkiga världen, v 5-23

Abrahamsbergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 9 mars 2022

Bonjour! Detta är din sista planering i franska! Här hittar du information om vad vi kommer att lära oss, vilka förmågor vi kommer att träna samt information om när de nationella proven i franska infaller under vårterminen. Bon courage!

Chapitre 3 – Vacances a  Marrakech, Une bonne surprise? et Le Maroc 

 

Tid: v 5–23

______________________________________________________________________________

Varför ska vi arbeta med det här? 

Vi inleder terminen med Chapitre 3 i vårt läromedel Chez nous 4 som behandlar ämnena semester, fransktalande länder och franska revolutionen. Vi kommer bland annat att titta på flera avsnitt ur serien Alors demande! för att bekanta oss med några fransktalande länder. Alla elever kommer också att få i uppgift att presentera ett fransktalande tal i form av en film. Arbetet sker i grupper om två personer.

Enligt kursplanens centrala innehåll ska också undervisningen innehålla och främja förståelsen och produktionen av följande: 

-          Olika former av samtal och dialoger (till exempel prata om semestrar, resor och den fransktalande världen)

-          Muntlig och skriftlig information, till exempel får du läsa en instruktion om hur man gör om man ska ringa ett nödsamtal i ett fransktalande land.

-          Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

-          Hur vardagsliv och levnadssätt ter sig i olika sammanhang och områden där språket används (vi tittar på några program ur serien Alors demande!)

-          Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av samtal. (se s 45 i textboken där en svensk tjej försöker komma i kontakt med några franska ungdomar)

-          Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar. 

-          Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck. 

 

Det här kommer du att få undervisning om: 

-          Du kommer att få träna dig i att prata om vardagliga ämnen (semester, resor och den fransktalande världen)

-          Du får träna dig i hur man kan inleda ett samtal med personer man inte känner

-          Objektspronomen

-          Olika uttryck med ”en”

-          Variation i stavning av verben acheter och s’appeler

-          ”De” efter negation, mått och mängd

-          Verbet partir i presens, passé composé och imparfait

-          Böjning av reflexiva verb i presens, passé composé och imparfait -            Lite information om Marocko, Tunisien och Réunion

 

Det här ska du lära dig:

-          Du ska kunna prata och berätta om ett fransktalande land i världen

-          Du ska kunna namn på några länder på franska

-          Du ska behärska ord och uttryck som hör till de texter vi arbetar med

-          Du ska kunna böja det oregelbundna verbet partir i presens, passé composé och imparfait

-          Du ska kunna använda ”de” efter negation, mått och mängd

-          Du ska kunna olika uttryck med ”en”

-          Du ska kunna använda dig av objektspronomen

 

Så här kommer vi att arbeta: 

Vi kommer att starta med kapitel 3a i läromedlet och repetera namn på olika europeiska länder. Under arbetsområdets gång kommer vi att ha gemensamma gemenomgångar och övningar – såsom hörförståelser men också enskilda övningar till exempel skriftliga uppgifter. Dessutom kommer alla elever i grupper om två få presentera ett fransktalande land. Vi kommer att lyssna på musik från den franskspråkiga världen och arbeta med låttexter.

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas: 

-          Din aktivitet på lektionerna

-          Läxförhör

-          Nationella prov i moderna språk den 16 maj, 17 maj och 19 maj. Tider för det muntliga provet finns också i grovplaneringen.

 

Så här kan du påverka: 

Du får ibland vara med och bestämma vilka ord/uttryck du ska lära dig och du får vara med och välja innehållet i din muntliga redovisningsuppgift tillsammans med en kamrat. Du får lämna förslag på ämnesområden som intresserar dig att få lära dig mer om.

 

Kunskapskrav som provet testar: 

 

E

C

A

Höra

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

 

Eleven visar sin förståelse genom att med ett godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

 

Eleven visar sin förståelse genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. 

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.  

 

 

Eleven visar sin förståelse genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Tala

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

 

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

 

Skriftlig produktion

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. 

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. 

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Samtala

I interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

 

 

I interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. 

 

Interaktions strategier

Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen. 

 

Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. 

Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. 

 

 

Preliminär planering v. 5–23

Semaine

             Lundi

               Mardi

          Mercredi

 

 

    5

      Un nouveau planning

      Le monde francophone – dans quels pays est-ce que l’on parle français?

      https://www.1jour1actu. com/info-animee/parle-ton-francais-ailleurs-dansle-monde/

 

      Livre d’ex p 64, Coup d’envoi, chapitre 3a, Vacances à Marrakech

      Livre de texte p 42-44, chapitre 3a, Vacances à Marrakech

      Vous vous rappelez de quelques pays européens?

(kopieringsunderlag 4)

 

Devoir pour semaine 5:

      Livre de texte, chapitre 2c p 36–37

      Livre de texte, les mots du chapitre 2c, p

116

      Communiquer en français (Des ressemblances, des différences?)

     6

      Le livre de texte p 87–

88, complément d’objet direct et indirect

      Complément d’objet

direct et indirect (2:2)

      Livre d’ex p 134

      Livre d’ex p 65–71

      Un chanteur marocain ou belge– Amine (6:1) ou Stromae ou un autre chanteur/chanteuse

      Livre de texte p 45, situations courantes

      Livre d’ex p 65–71

 

 

Devoir pour semaine 6:

      Livre de texte, chapitre 3a p 42-43

      Livre de texte, les mots du chapitre 3a, p

117  

      Communiquer en

français (Qui suis-je? etc)

      12 choses en commun en 10 minutes

      Présente-toi en disant quatre phrases à ton copain/ta copine. L’une des quatre phrases est un mensonge!

 

      7

      Livre d’ex p 75 ex 13, exercice auditif

      Livre de texte p 92,

”en” et ”y”

      Livre d’ex p 72 ex 10

      Livre d’ex p 74, ex

12ab

 

·         La Saint Valentin (Alla hjärtans dag)

·         Chantez dans votre classe de FLE avec la chanson 'French kiss' par Black M | Enseigner le français avec TV5MONDE

 

 

Alors demande! une partie de la France http://urskola.se/Produkter/19 0165-Alors-demande-LaReunion-une-partie-de-la-

France

 

Devoir pour semaine 7: 

      Le livre de texte p 87– 88, complément d’objet direct et indirect

      Livre de texte p 43

      Livre de texte p 117 - 118, les mots chapitre 3a, page 43

      Utilisez www.ovningsmastaren.se

·         Communiquer en français – La vie de Jean-Jacques Perrier

 

 

 

 

 

 

Communiquer en

français 

     8

 

 

      

 

Livre d’ex p 76, coup d’envoi, chapitre 3b, Une bonne surprise?

Livre de texte p 46–47

 

   

Un autre chanteur/chanteuse francophone p ex

https://enseigner.tv5monde.co m/fiches-pedagogiquesfle/papaoutai Livre d’ex p 77–79

 Journée de culture. Pas de cours  

      9

 

Les vacances de sport

 

Les vacances de sport

    Les vacances de sport

    10

 

https://urplay.se/progra m/217729-alorsgrammaire-les-verbespronominaux-reflechis

Livre d’ex p 82, ex 10  Livre d’ex p 136–137, le verbe ”se laver” au présent etc

Le livre d’ex p 136– 137, le verbe ”se laver” au présent etc

 

 

 

Devoir pour semaine 10 :

      Livre de texte p 44 et 48 les verbes acheter, s’appeler au présent

      Livre de texte p 46–47 chapitre 3b, Une bonne surprise?

      Livre de texte p 118, les mots (surprise-elle

prend la communication)

      Utilisez www.ovningsmastare

n.se!

 

      Communiquer en

français - travail en groupe selon la méthode d’Université d’Uppsala

 

    11

 

 

 

Alors demande! Le français en Tunisie http://urskola.se/Produk ter/184173-Alorsdemande-Le-francaisen-Tunisie

 

Un chanteur/une chanteuse francophone

Livre de texte p 82, l’article partitif

Livre d’ex p 80

Livre de texte p 82 Le Maroc

Devoir pour semaine 11:

Devoir pour semaine 10: Livre de texte p 90-91 verbes

réfléchis  (reflexiva verb)

 

Communiquer en

français – Vacances, un

jeu de rôle

 

 

 

     12

Livre de texte p 48, le verbe partir au présent,

Un chanteur/une chanteuse francophone

Le livre d’ex p 100–101

Devoir pour semaine 12: Livre de texte p 47

 

 

au passé composé et à l’imparfait

Le livre d’ex p 77–82

 

 

      Livre de texte p 118119, les mots (doncun.e collègue)

 

      Communiquer en

français – décrire une personne et le jeu “Qui suis-je”

     13

Livre de texte p 48

 

 

      Un autre chanteur/chanteuse francophone

      Alors demande! La Réunion – une île multicuturelle http://urskola.se/Produkter/19

0166-Alors-demande-La-

Reunion-une-ilemulticulturelle

 

         

 

Devoir pour semaine 13:

      Livre de texte p 47

      Livre de texte p 118119, les mots (doncun.e collègue)

 

      Communiquer en

français – “Tu décris, je

dessine”

 

    14

Un film sur un pays francophone. Durée : 8 cours.

 

 

Un film sur un pays francophone. Durée: 8  cours.

Communiquer en

français

    15

 

Les vacances de Pâques Joyeuses Pâques!

           Les vacances de Pâques Joyeuses Pâques!

 

    Les vacances de Pâques       Joyeuses Pâques!

    16

Lundi de Pâques. Pas de cours !

Un film sur un pays francophone. Durée: 8 cours.

Communiquer en

français

 

    17

Un film sur un pays francophone. Durée 8 cours.

Test parler, NP, 4 élèves

 

 

Un film sur un pays francophone. Durée 8 cours.

Test parler, NP, 

4 élèves

 

Un film sur un pays francophone. Durée 8 cours.

Test parler, NP, 4 élèves

 

 

 

 

    18

Un film sur un pays francophone. Durée 8 cours.

Test parler, NP, 4 élèves

 

Un film sur un pays francophone. Durée : 8 cours. Test parler, NP, 4 élèves

 

Festival de films

 

 

  

 

 

 

 

    19

      La journée européenne, le 9 mai

      Festival de films

 

L’Eurovision

Un travail final, par exemple « Organiser

une soirée à Paris »

 

 

    20

Compréhension orale, NP (hörförståelse), le 16 mai

Compréhension de texte, NP (läsförståelse), le 17 mai

Test écrire - NP (skriftlig

framställning), le 19 mai

 

    21

Les manuels!! Un travail final !

      Notes

      Un travail final

L’Ascension (Kristi himmelsfärds dag) le 26 mai. Pas de cours!

 

 

 

    22

Journée de formation! Pas de cours !

      Notes

      Un travail final

Un travail final

    23

La fête nationale, le 6 juin, pas de cours !

      On joue aux boules

      Vivent les vacances et au revoir !

Pas de cours !

 

Med reservation för förändringar!

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback