Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Igelkottsgruppen

Nallebjörnens förskola, Skellefteå FSK/GR · Senast uppdaterad: 9 mars 2022

Barnen i Igelkottsgruppen ska få träda in i Sagoskogen och följa med på en saga om "De tre små fåren".

Var är vi?

Barnen visar stort intresse och nyfikenhet för bygg ock konstruktion.

 

Vart ska vi?

- Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att bygga skapa och konstruera.

- Skapa förutsättningar att utveckla sin förmåga att samarbeta med andra.

- Lyssna och reflektera över andras uppfattningar och tankar.

 

Hur gör vi?

- Presentera sagan om "De tre små fåren" upprepade gånger.

- Dramatisera sagan tillsammans med barnen.

- Låna bok om sagan. 

- Låta barnen leka med sagan på magnettavlan.

- Använda oss av TAKK/AKK.

- Jobba med olika material och tekniker.

Hur blev det? (Besvaras under reflektion/analys. Ej lärlogg då den kan göras synlig för vårdnadshavare)

Utvärdering utifrån målen och fokusområden. Titta tillbaka på vad ni skrev i “Vart ska vi?” och utvärdera efter det.

 

Utifrån utvärderingen

Vilket är det nya nuläget? För in det i nästa planeringsmall. (Radera denna länk innan planeringen publiceras)

 

Klicka här för exempel på frågor att ställa sig vid skapande av planering.(Radera denna länk innan planeringen publiceras)

 


Läroplanskopplingar

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback