Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4 - 6

KONSTNÄRER

Ringstorpsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 9 mars 2022

Ett bildstudieområde där du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper om några olika konstnärer och deras konstformer. Du kommer att få arbeta inspirerad av dessa konstnärer med olika material och tekniker.

Planering för bildstudieområdet KONSTNÄRER

Vi kommer att arbeta med bildstudieområdet konstnärer under vårterminen i ämnet bild. 

Vi kommer att titta på och prata kring några kända konstnärerna, arbeta inspirerad av deras sätt att arbeta med olika material och tekniker.

Vi kommer att börja med en förproduktion där du gör ett konstverk av Pablo Picasso med hjälp av ett tärningsspel.

Därefter får du en introduktion om hur du ska tillverka en Pablo-inspirerat ansikte i kartong.

Du ska även få göra en egen Piet Mondrain-inspirerad teckning med eget motiv.

Studierna kommer att innefatta att söka fakta om konstnären, göra en bild genom att kasta tärning enligt givna instruktioner, öva färglära genom färgsammansättning. Du kommer att göra en detaljstudie av valt konstverk, träna på att göra en enkel bildanalys genom att leta efter likheter och olikheter, fotografera och använda digitalt verktyg när du ska göra ett arrangerat motiv som fångar ett av era konstnärs verk, skapa pappkartongskulptur, träna iakttagelseförmågan och öka dina kunskaper i att hantera och kombinera olika sorters färg.

Du kommer också under arbetets gång att bedöma dina egna arbetsinsatser.


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen
Bild bedömningsmatris åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback