Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SAMSAM01a1

Arbetsområde 3: Arbetsmarknad och privatekonomi Rl19

Dackeskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 9 mars 2022

Genom detta arbetsområde ska du få en förståelse för ekonomin i samhället, samt hur detta hänger ihop med/påverkar din egen privatekonomi. Samt hur arbetsmarknaden är uppbyggd och hur du kan påverka och även påverkas av vad som händer inom politiken och samhället samt viktiga reglera och lagar som finns på arbetsmarknaden.

Vad?

Centralt innehåll:

 

  • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor.

  • Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.

 

Varför?

Genom detta arbetsområde ska du få en förståelse för ekonomin i samhället, samt hur detta hänger ihop med/påverkar din egen privatekonomi. Samt hur arbetsmarknaden är uppbyggd och hur du kan påverka och även påverkas av vad som händer inom politiken och samhället samt viktiga reglera och lagar som finns på arbetsmarknaden.

 

Planering av arbetsområde

 

Det här ska vi lära:

Det här ska vi göra/aktivitet:

V. 3
Mån

Introduktion arbetsområde:
Arbetsmarknaden

Introduktion till arbetsmarknaden:
hur ser den ut, parter m.m.

V. 4
Mån

Arbetsmarknaden, lagar och arbetsmiljö forts.

Olika case, ex. sexuella trakasserier, arbetsmiljö på arbetsmarknaden (#metoo)

Dagens och morgondagens arbetsmarknad 

Genomgång lagar och regler på arbetsmarknaden

Diskutera case

Digitaliseringen/branschen - hur ser den ut?

V. 5
Mån

Hur ser arbetsmarknaden ut ur annat perspektiv

Natalya - arbetsmarknaden

V. 6
Mån

Intro privatekonomi:
Det samhällsekonomiska kretsloppet, inflation, skatt, BNP, hög- och lågkonjunktur, inkomst, utgift, lån Göra en egen budget

privatekonomi/samhällsekonomi
Eget arbete: Uppgift med begrepp 

V. 7
Mån

Konsumenträtt

Genomgång om onsdagens uppgifter
Begrepp kopplat till konsumenträtt: tjänstlagen, hem och distanslagen, öppet köp, garant, hållbar utveckling

V. 8

LOV

LOV

V. 9
Mån

Repetera inför prov? Examinationsuppgift?

Repetera begrepp, vad har jag lärt mig, vad behöver jag utveckla?

v. 10
Mån

Prov? Examination?

Visa vad du lärt dig

Bedömning

 Se koppling läroplan.


Läroplanskopplingar

Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden.

Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar några orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen diskuterar eleven översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.

Eleven kan utförligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.

Eleven kan översiktligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.

Matriser i planeringen
Arbetsområde 3: Arbetsmarknad och privatekonomi BA18
Uppgifter
Prov privatekonomi, konsumenträtt och arbetsmarknad

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback