Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Matematik våren 22

Edboskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 9 mars 2022

Under några månader har vi arbetat med koordinatsystem, geometri och lägesmått. Nu har vi haft prov.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.

Matriser i planeringen
Matematik våren 22
Uppgifter
Matteprov våren 22

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback