Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Våra fem världsreligioner

Bie skola, Katrineholm · Senast uppdaterad: 9 mars 2022

Vi undersöker och repeterar det vi lär oss om våra största världsreligioner:

I detta arbete kommer vi lära oss om de stora religionerna i världen. Vi kommer att jämföra och studera likheter och olikheter mellan religionerna. Lära oss namn på - och fakta om vanliga högtider, religiösa byggnader, symboler .

 

Syfte:

Få kännedom om de största religionerna i världen.

Känna till olika begrepp som hör till de olika religionerna.

Kunna se likheter och skillnader mellan religionerna.

Arbetets innehåll:

Vi tar reda på heliga platser, heliga hus, heliga böcker, vem som leder bönen, symboler och högtider inom de olika religionerna.

Viktiga personer inom religionerna, olika berättelser och vilka gudar som finns.

Genom att:

Söka fakta från filmer och faktatexter.

Samtala och diskutera om likheter och skillnader.

Skriva och rita om de olika religionerna.

Läsa några berättelser från de olika religionerna.

 

 

Bedömningen:

Kommer att göras under pågående arbete och utifrån din förmåga att visa hur du kan:

  • jämföra och se likheter och skillnader mellan de olika religionerna,
  • berätta vilka högtider och symboler som är viktiga inom dessa religioner,
  • berätta något om deras respektive heliga byggnader och platser.

 


Läroplanskopplingar

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.

Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback