Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE01

Nationella proven i Sve/Sva 1!

Kattegattgymnasiet, Halmstad · Senast uppdaterad: 9 mars 2022

Du som läser kursen Sve/Sva1 ska snart skriva nationellt prov! De kommande veckorna ska vi gemensamt träna och repetera inför NP, men du kan också läsa under "innehåll" och dokumentet under "uppgifter" här nedan för att förbereda dig på egen hand.

På denna länk kan du läsa mer om det nationella provet: https://www.natprov.nordiska.uu.se/kurs1/upplagg/

På denna länk kan du läsa om och träna på gamla nationella provuppgifter: https://www.natprov.nordiska.uu.se/kurs1/exempel/

Det nationella provet i består av tre delar, vilka genomförs i följande ordning:

• Del A: muntlig framställning (hålla ett tal), v. 12-16

• Del B: läsförståelse (läsa texter och svara på frågor som har anknytning till texterna), 27/4, kl. 9-11

• Del C: skriftlig framställning (skriva en text), 29/4, kl. 9-12

Dessa tre delar hålls samman av ett tema som presenteras för dig omkring v. 11. Strax därefter kommer vi att påbörja förberedelserna av del A: muntlig framställning.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Tips, NP!

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback