Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Vecka 10

243721 Förskolan Vårbergsvägen 64, Stockholm Skärholmen · Senast uppdaterad: 14 mars 2022

Skärholmens verksamhetsidé: Skärholmens förskolor vill vi vara nyfikna på varandra och vår omvärld. I mötet med barnen vill vi vara engagerade, kunniga och medvetna. Barn ska både enskilt och i grupp få möta en verksamhet som utgår från grundläggande demokratiska värderingar. Vi vet att barn som känner trygghet vågar vara nyfikna på sin omvärld och får genom det möjlighet att nå sin fulla potential.

Planering

Var ska vi?

Barnen ska få möjligheter till att utveckla sina kommunikations och samspelsförmåga genom att bygga och rita tillsammans robotar. Detta ska främja deras språk genom att de beskriva hur deras robotar ser ut. Genom användning av återvinningsmaterial vill vi belysa vikten av hållbarheten (återbruk och återvinning).


Hur gör vi? 

Diskutera både i stor- och smågrupper om hur robotar ska ser ut, involvera föräldrar med att samla återbruk -och återvinnings material.

Arbeta i små grupper (3–4 barn).

Reflektera tillsammans med barnen och lyssna på varandra. 

Ge barnen tid att utrycka deras tankar och idéer

 

Fokus på hållbarhet och användning av återvinningsmaterial till att skapa robotar och gemensam robot.

 

Vad ska vi göra?

Dela barnen till små grupper, diskutera om robotar (allmänt) och hur deras robotar ska ser ut. Vilka material ska användas? Ställa även frågor för barnen under aktiviteten.

 Frågorna är på följande sätt;

Vad är det för Robot? hur din ser din robot ut?

Vad kan den göra?

Vad kan den hjälpa till med?

Hur får den energi? 

 

Syfte? Varför ska vi göra det? 

Utmana barnen till att de ska i egen hand utveckla sina fantasi förmåga genom att bygga olika robotar. Tillsammans ska bygga och leka med robotar vilket bidra till att barnen utveckla sina kommunikationsförmågan. vars och en beskriva hur sin robot ser ut, detta ska främja barnens språks förmågan. dessutom aktiviteter med robotar ska främja deras utveckling och lärande. 

Vi vill ha hållbar samhälle, det därför utmanar vi barnen till att använda sig av återvinnings material i sig bygge. Att använda barnen sig av återvinningsmaterial kan bidra till att barnen få möjlighet till att lära sig att man  kan arbeta vidare med exempelvis mjölkkartonger istället för att slänga de. Detta kan bidra till att barnen tänka om hållbarhets utveckling både ekonomimässig  och miljömässig. Vi vill att barnen ska få möjlighet till att lära sig hur sina val kan påverka naturen. 

Vilka mål ska vi arbeta mot? 

"Förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta" (Lpöf 18, s. 9).

"Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar"

"Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften" (Lpöf 18, s. 9).

"Skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling" (Lpäf 18, s. 15).

 

Hur ska vi göra det? (genomförandet) Arbetssätt? Plats, material?

Vi introducera aktiviteten för barnen, det vill säga vad ska göras innan, efter och efter aktiviteten.

Under aktiviteten använder vi oss av följande material; av papper, turspennor, blyertspenna, sax, färgade papper, återvinningsmaterial, tejp, trälim och  papperslim.  

Under aktiviteten öppnar vi dialog och diskussion med barnen  kring deras teckningar och bygge.

Aktiviteten genomföras i ateljén.  

Dokumentation - vad ska vi dokumentera? Bestäm fokus för dokumentationen under planeringen. 

Vi dokumenterar vad barnen säger under aktiviteten och hur de beskriver deras robotar. Vi frågar barnen om är det okej att tar bild på sina bygge/teckning. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback