Skolbanken Logo
Skolbanken

Aktionsteater med Pelle och hans vänner

Förskolan Tomtberga två, Östhammar · Senast uppdaterad: 16 mars 2022

Vi kommer att arbeta med aktionsteater tillsammans med barnen för att utforska olika känslor, samt vilka typer av strategier vi kan använda oss av vid olika typer av känslor. Vi arbetar även med aktionsteater för att lägga grunden till kunskap i demokratiska principer.

Syfte: 

"Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen" Lpfö18, s.16.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla;

  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation
  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem

 


Avdelningens mål. 

 

Vad vill vi att barnen ska lära sig? Vi vill med aktiviteten hjälpa barnen hitta olika strategier för att hantera olika typer av känslor men även lägga en grund i våra demokratiska principer.  

Varför? Vi vill med denna aktivitet lära barnen självreglera och hitta strategier att hantera olika känslor. Vi vill även med denna aktivitet lägga en grund för våra demokratiska principer samt ge barnen möjlighet att påverka sin vardag på förskolan.

 

Aktivitet/metod: 

NÄR gäller detta? Varje måndag, tisdag och torsdag.

HUR genomförs aktiviteten? Genom aktionsteater baserad bland annat på Pelle Svanslös skola, Dilemmasagor. Samt påhittade berättelser baserade från händelser som ligger nära barnens vardag. 

VAR kommer ni vara? Inne på Knyttet efter vilan.

 

 

Resultat - hur blev det?

Vad funkade, vad funkade inte, hur reagerade barnen, hur utvecklades arbetet?

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Använd reflektionsrutan till dessa frågor.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback