Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Instruerande text VT22

Vallastadens skola, Linköping · Senast uppdaterad: 10 mars 2022

Nu ska vi jobba med instruerande texter! Instruerande texter skrivs för att ge tydliga och enkla instruktioner, exempelvis när du ska följa ett recept eller spela ett spel. Nu lär vi oss hur instruerande texter är uppbyggda och vad du ska tänka på när du planerar och skriver en instruerande text.

Innehåll:

- Du ska lära dig hur instruerande texter är uppbyggda.

 - Du ska öva på att läsa instruktioner.

 - Du ska lära dig att planera och skriva instruktioner 

- Du ska lära dig att ge och ta emot kamratrespons för att utvecklas i det egna skrivandet/producerandet.

 

Arbetssätt:

Vi läser instruerande texter och lyssnar på instruktioner och lär oss vad som kännetecknar en instruerande text till innehåll, struktur och språkliga drag.

Vi skriver en egen instruerande text om en lek eller ett spel, ett recept eller en handling t.ex. hur man är en god vän. 

Vi läser en instruerande text som en klasskompis har skrivit och ger förslag på förbättringar och ge beröm för textens styrkor.

Vi tar emot respons från en klasskompis och bearbetar den egna texten text utifrån responsen. 

 

 

Återkoppling och bedömning:

- Planera och skriva instruerande text som du får respons på av kamrat.

- Förbättra texten efter respons och sedan få bedömning av lärare.

- Formativ bedömning under arbetets gång.

 

Det här ska du kunna: 

- Veta hur en instruerande text är uppbyggd och visa detta i samtal och i eget skrivande.

- Kunna komponera och använda bilder som kompletterar instruktionerna i texten.

- Skriva och organisera en instruerande text.

- Kunna berätta om de språkliga drag en instruerande text har.

 

Begrepp:

rubrik, struktur, introduktion, instruktion, beskrivande verb, infinitiv, imperativ, kronologisk ordning, tidsord


Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Matriser i planeringen
Instruerande text åk 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback