Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4 - 6

Norden

Djupedalskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 9 mars 2022

Geografi om Norden.

Syftet med detta arbetsområde är att du som elev ska:

 • utveckla din förmåga att använda geografins begrepp
 • utveckla din läs-och analysförmåga
 • genom bland annat diskussion samt filmvisning se på skillnader mellan Nordens länder
 • utveckla din förmåga att leta samt granska källor
 • lära dig namngeografi om Norden

Det här ska du lära dig.

Du skall fördjupa dina kunskaper om Norden.

Utveckla din förmåga att använda geografiska begrepp: såsom ekvatorn, norra polcirkeln och andra breddgrader, Golfströmmen, midnattssol, polarnatt, statsskick, monarki och republik. Du ska också sätta ut följande namngeografi. Hav: Östersjön, Bottenhaven, Bottenviken, Finska viken, Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön och Atlanten. Länder: Sverige, Norge, Island, Finland, Danmark. Huvudstäder; Stockholm, Köpenhamn, Reykjavik, Helsingfors, Oslo.

Så här kommer vi att arbeta.

Vi kommer att:

 • arbeta med Nordens länder på olika sätt, bla lära oss namngeografi.
 • läsa texter både tillsammans och enskilt.
 • ha genomgångar och diskussioner.
 • använda kartböcker
 • titta på faktafilmer samt serien Geografens testamente

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig.

 

 • Genom att se hur säker du är på namngeografin, dvs länder, huvudstäder och hav
 • Genom att se hur du använder dig av de geografiska begreppen på lektionerna samt i dina texter
 • Prov i slutet av arbetsområdet

Läroplanskopplingar

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen
Norden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter